50

อำเภอเมืองกาญจนบุรี

19

อำเภอศรีสวัสดิ์

40

อำเภอท่าม่วง

26

อำเภอด่านมะขามเตี้ย
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2567)
ห้องเรียน
(2567)
บุคลากร ผู้บริหาร
71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
8
นางวันทนา พรานเจริญ
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
121
8
12
นายอภิชาติ จันทร์สว่าง
71010078 บ้านสระเศรษฐี บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
9
71010079 วัดลําสำรอง บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
10
นางกมลรัตน์ อะโน