ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด
ลำดับ
รหัสโรงเรียน โรงเรียน
ผู้ให้บริการ
ประเภท
ความเร็ว
สถานะ
ค่าเช่า/เดือน
Network LAN
Network WiFi
UniNet
1
71010001
บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา)
-
-
-
-
-
2
71010002
บ้านแก่งหลวง
TOT
Fiber
100
ใช้งานได้ดี
1369.60
3
71010003
วัดถ้ำมังกรทอง
บมจ.ทีโอที
TOT Fiber 2U 1Port(ความเร็ว300/150ช่วงเวลา 06.00-18.00น.)(ความเร็ว100/50ช่วงเวลา18.01-05.59น.)
300/150,100/50
1,498
4
71010005
วัดท่าน้ำตื้น
tot
เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง
150/100
ใช้งานได้
1918
5
71010006
ท่าพะเนียดกุญชร
6
71010007
บ้านหนองสองตอน
TOT
ระบบ ADSL
10
ใช้งานได้ดี
450
7
71010011
บ้านทับศิลา
TOT
VLAN
100/30
ปกติ
1260.60
8
71010012
บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
9
71010014
บ้านหัวหิน
3BB
ADSL
50
ดี
1926
10
71010015
วัดบ้านยาง
บมจ.Cat internet กสท
ADSL 1 Port
30/15
พอใช้
1273.30 บาท/เดือน
11
71010016
วัดท่ามะขาม
tot
Fiber optic
300/150 Mbps
ใช้งานได้
1915.30
12
71010017
พัฒน์พงศ์
TOT
FIBER OPTIC INTERNET
100 MBPS/30 MBPS
พอใช้
1,605
13
71010018
บ้านห้วยน้ำขาว
TOT
สาย Fiber optic
300/150
ใช้งานได้ดี
2,889
14
71010019
หนองบ้านเก่าสามัคคี
CAT
Wi NET
100Mbps
ใช้งานได้ดี
1,600
15
71010020
บ้านตะเคียนงาม
CAT
0
100/50
ดี
1,498
16
71010022
บ้านทุ่งศาลา
TOT
Fiber 2U 1 Port
100Mb/30Mb
ดี
738.30
17
71010025
วัดบ้านเก่า
cat
C internet (On Net)
100/100
internet
1498
18
71010026
วัดพุน้อย
3BB
VDSL
30/10 Mbps
ใช้งานได้
630.31
19
71010027
ตชด.บ้านประตูด่าน
TOT
fiber2U2Port
100/50
1476.60
20
71010028
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
tot
fiber 2 u / ADSL
20 / 15
ดี
2464.50
21
71010029
อนุบาลกาญจนบุรี
Tot
เคเบิลอินเตอร์เน้ต
300/150
พอใช้
4889.9
22
71010030
บ้านหัวนา
3BB
ไฟเบอร์ออฟติก(ใยแก้วนำแสง)
200/100Mbps
ใช้งานได้ดี
1926
23
71010031
บ้านวังสารภี
3BB Internet
1000
24
71010032
วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"
25
71010033
วัดกาญจนบุรีเก่า
TOT
Fiber optic
150/100
ใช้ได้ดี
1500
26
71010034
บ้านท่าหวี
TOT
Fiber Optic
10240
ใช้ได้ดี
799
27
71010035
บ้านจันอุย
TOT
Fiber optic
200/100
1200
28
71010037
บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
29
71010038
บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์"
0
0
0
0
0
30
71010039
บ้านหนองสามพราน
TOT
100/30
738.30
31
71010040
บ้านท่ามะนาว
TOT
0
100/50
0
1500.00
32
71010041
บ้านวังด้ง
33
71010042
บ้านท่าทุ่ม
TOT
Fiber 2U 3Port
100.Mb/50Mb2port และ 35 Mb/20Mb 1 port
ใช้ในการเรียนการสอน
1155.60
34
71010043
บ้านท่าโป่ง
3BB
VDSL
30/10
ปกติ
631.30
35
71010045
วัดเขาน้อย
TOT
VDSL
100/50
ปกติ
1460
36
71010046
บ้านนากาญจน์
TOT
fiberoptic
100/30
เพื่อการศึกษา
1605
37
71010047
บ้านดงยาง
TOT
100
ปกติ
738.30
38
71010048
บ้านวังตะเคียน
3bb
air mate
1024
ได้ดี
1059.30
39
71010049
บ้านหนองกลางพง
TOT
TOT FTTx
200/100
ใช้งานได้ดี
1,477บาท
40
71010050
ลุ่มโป่งเสี้ยว
41
71010052
วัดศรีอุปลาราม
3BB
FTTx
1000Mb/500Mb
ปกติ
1284
42
71010053
บ้านพุประดู่
TOT
DSL
100/30
ใช้งานได้ดี
1262.60
43
71010054
สมาคมนักเรียนเก่าราชินี
44
71010055
บ้านหนองบัว
-
-
-
-
-
45
71010056
บ้านพุเลียบ
CAT/3BB
fiber optic
50/30
ไม่เสถียรในบางจุดที่จำเป็นต่อการใช้งาน
3498.90/700
46
71010058
บ้านทุ่งนาคราช
3BB
Fiber Optic
102400
พอใช้
631
47
71010059
บ้านเขาปูน
TOT
เช่าเอง
100/52.05
ปกติ
750
48
71010060
บ้านวังปลาหมู
TOT
fiberoptic
100/30
ปกติ
738.30
49
71010061
บ้านวังลาน
50
71010062
วัดไทยวิวัฒนาราม
TOT
FTTxPromotion
100/50
ใช้ได้
1476.60
51
71010063
บ้านถ้ำ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
500/500
กำลังใช้งาน
1,380.00
52
71010064
บ้านดอนคราม
TOT
TOT Fiber 2U 2 Port
100/50
ปกติ
1,476.60
53
71010065
วัดหนองตะโก
TOT
Leased Line
150
ปกติ
1605
54
71010066
บ้านห้วยน้ำโจน
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
100/50
กำลังใช้งาน
1476.60
55
71010067
วัดท่าตะคร้อ
tot
Wi Net
300/200
ดี
0
56
71010068
วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
3BB
ADSL
10240
ใช้งานได้ดี
590
57
71010069
อนุบาลท่าม่วง
TOT
dsl
100 mex
โรงเรียน
2000
58
71010070
วัดท่าล้อ
ToT
Fiber2U1Port
100/50
ใช้งานได้ดี
946.59
59
71010071
เขาดินวิทยาคาร
TOT
Fiber Optic
250/150
ใช้งานได้ดี
3818.83
60
71010073
วัดศรีสุวรรณาราม
61
71010074
วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
TOT
FTTX
300/150
ดี
3,402.60
62
71010076
บ้านหนองน้ำขุ่น
3BB
internet VDSL
51200
ใช้งานได้
749
63
71010077
บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
TOT
300/150
1915.30
64
71010078
บ้านสระเศรษฐี
65
71010079
วัดลําสำรอง
3BB
ADSL
10
ดี
631
66
71010080
บ้านรางสะเดา
ToT
ระบบ wi net
10/2 mbps
ใช้งานได้ดี
1501.21
67
71010081
ตลาดสํารอง
3BB
ADSL
30M
ใช้งานได้ดี
590
68
71010082
วัดหนองพังตรุ
69
71010083
บ้านห้วยไร่
TOT
ADSL
500
ดี
1476.60
70
71010084
บ้านหนองเป็ด
nt
Fiber
500/500
ดี
1476.60
71
71010085
วัดม่วงชุม
TOT
100/50
ปกติ
1476.60
72
71010086
วัดชุกพี้
tot
ระบบ ADSL
500
ใช้งานได้
1590
73
71010087
วัดขุนไทยธาราราม
TOT
TOT Fiber2U1 Port
100
ปกติ
2214
74
71010088
บ้านรางสาลี่
TOT
ไฟเบอร์ออฟติก
100/50
ใช้ได้
749
75
71010089
วัดสระกลอยสามัคคีธรรม
76
71010090
บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)
3BB
ADSL
30
ใช้งานได้ดี
631.30
77
71010091
วัดวังขนายทายิการาม
TOT
SME Boost Choice
300/300
ปกติ
1500
78
71010093
บ้านหนองตาบ่ง
79
71010094
วัดวังศาลา
TOT
ADSL
500
ใช้งานได้ดี
1992.20
80
71010095
วัดหนองเสือ
TOT
ADSL
1000/100
ใช้งานได้
1482.82
81
71010096
บ้านหนองสะแก
TOT
-
1,913.16
82
71010097
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
NT
Fttx
500/500
ดี
1709.86
83
71010099
วัดอินทาราม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ใยเเก้วนำเเสง/ฟิกไอพี
100
ดี
1605.00
84
71010100
บ้านห้วยตลุง
TOT
ใยเเก้วนำเเสง
100
ใช้งานได้
1701.30
85
71010101
วัดหนองตะครอง
TOT
Fiber
102400
ใช้งานได้ดี
738.30
86
71010102
บ้านโกรกตารอด
TOT
ประเภท fiber Obtic
102400
ดี
1476.60
87
71010103
ดิศกุล
ToT
100mbps
ปกติ
2000
88
71010104
บ้านหนองอีเห็น
TOT
Fiber
102400
ใช้งานได้ดี
738.30
89
71010105
บ้านหนองสองห้อง
TOT
ADSL
50Mbps
ใช้งานได้
738.30
90
71010107
วัดยางเกาะ
3bb
fiber optic
100/100
2
1926
91
71010108
บ้านกลอนโด
TOT
ไฟเบอร์ออฟติก
100/50
1472.6
92
71010110
วัดหนองบัว
TOT
fiber 2U 1 Port
100/30
พอใช้
1472.60
93
71010111
บ้านแหลมทอง
3BB
ระบบ Fibre
50/20
ใช้งานได้ดี
1,262.60
94
71010112
บ้านทุ่งมะขามเฒ่า
TOT
FTTx
200/100
ปกติ
1476.60
95
71010113
วัดจรเข้เผือก
TOT
ADSL
10240
พอใช้
738.30
96
71010114
บ้านท่ามะเฟือง
TOT
fiberoptic fixip
300/150
ดีมาก
1915.30
97
71010115
บ้านท่าเสด็จ
TOT
wifi
512
ปกติ
632
98
71010116
วัดถ้ำอ่างหิน
TOT
Fiber 2U 1 Port
50
ปกติ
590
99
71010117
บ้านหนองหญ้าปล้อง
TOT
Fiber obtic
100/30
ใช้งานได้
738.30
100
71010118
บ้านหนองกวาง
TOT
Fiber Internet
500/500
อยู่ระหว่างการติดต่อเช่าสัญญาณ
1500
101
71010119
บ้านทุ่งยาว
TOT
Fiber 2U 1 port
100
ปกติ
856
102
71010120
บ้านหนองโสน
CAT
รายเดือน
100/50
1059.30
103
71010121
บ้านไทรทอง
CAT
300
ปกติ
2000
104
71010122
บ้านโป่งโก
105
71010123
บ้านท่ามะไฟ
cat
Fiber
100
ใช้งานได้
1498.00
106
71010124
บ้านเนินไพร
CAT
Wireless LAN
15Mbps
ใช้งานได้ดี
1,498 บาท
107
71010125
บ้านหนองหิน
108
71010126
บ้านหนองปล้อง
TOT
ไฟเบอร์ออฟติค
50
ปกติ
1262
109
71010127
บ้านท่าแย้
TOT
รายเดือน
100/50
ปกติ
1476.60
110
71010129
บ้านท่าพุ
บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
Broadband Wiless
12288
ได้ดีพอสมควร
0
111
71010131
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย
3BB
Fiber
100M/100M
ใช้ได้
963
112
71010132
ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)
113
71010133
บ้านหนองไผ่
114
71010134
บ้านหนองปากดง
cat
สายใยแก้วนำแสง
400/400
ปกติ
สพฐ.
115
71010135
บ้านหินแด้น
CAT
Fiber Optic
300/300
ใช้งานได้ดี
2000
116
71010136
จํารูญเนติศาสตร์
TOT
ADSL
50/100
ใช้งานได้
1,476.6
117
71030041
บ้านน้ำพุ
TOT
จานดาวเทียม
1/125
1,166.30
118
71030042
บ้านสามหลัง
TOT
Fiber 2U 2Port
100Mb/50
ปกติ
1476.60
119
71030044
บ้านดงเสลา
TOT
ADSL
100/150
ใช้ได้
1476.60
120
71030045
บ้านโป่งหวาย
TOT
TOT fiber 2U 1Port
150Mb/50mb
ใช้ได้
2000
121
71030046
บ้านพุน้ำเปรี้ยว
122
71030047
บ้านท่าสนุ่น
123
71030048
บ้านบนเขาแก่งเรียง
TOT
fiber ooptic
100/50
ดี
1,500
124
71030049
ชุมชนบ้านท่ากระดาน
3BB
ระบบADSL
30720
ใช้งานได้ดี
631.30
125
71030050
บ้านหม่องกระแทะ
TOT
100/50
1500
126
71030051
บ้านเจ้าเณร
0
0
0
0
0
127
71030054
วัดถ้ำองจุ
tot
Fibre
100/50
ปกติ
1500
128
71030055
บ้านองหลุ
tot
จานดาวเทียม
1024Kbps/512Kbps
ใช้งานพอใช้ได้
1090
129
71030056
บ้านปากนาสวน
TOT
Fiber Optik
100/30
ใช้ได้
738.60
130
71030057
บ้านองสิต
TOT
TOT fiber 2U
100/50
ใช้งานได้ดี
2,000
131
71030058
บ้านนาสวน
TOT
fiber optic
100/30
สำนักงาน/การเรียนการสอน
1670.60
132
71030059
บ้านน้ำมุด
NT
ASDL
500
ปกติ
2000
133
71030060
บ้านต้นมะพร้าว
TOT
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
100/30
เหมาจ่ายรายเดือน
2000
134
71030061
อนุบาลศรีสวัสดิ์
TOT
fiber
100/50
ใช้งานได้
738.30
135
71030062
บ้านทุ่งนา