50

อำเภอเมืองกาญจนบุรี

19

อำเภอศรีสวัสดิ์

40

อำเภอท่าม่วง

26

อำเภอด่านมะขามเตี้ย
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2567)
ห้องเรียน
(2567)
บุคลากร ผู้บริหาร
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
109
8
12
นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
352
13
17
นายสุจินต์ หอมเสมอ