50

อำเภอเมืองกาญจนบุรี

19

อำเภอศรีสวัสดิ์

40

อำเภอท่าม่วง

26

อำเภอด่านมะขามเตี้ย
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2567)
ห้องเรียน
(2567)
บุคลากร ผู้บริหาร
71030059 บ้านน้ำมุด แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
221
11
17
นายยุทธ์ อนันต์ชัยลิขิต
71030060 บ้านต้นมะพร้าว แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
265
11
18
นางสาวชัชดา สุนทรธรรม