50

อำเภอเมืองกาญจนบุรี

19

อำเภอศรีสวัสดิ์

40

อำเภอท่าม่วง

26

อำเภอด่านมะขามเตี้ย
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2567)
ห้องเรียน
(2567)
บุคลากร ผู้บริหาร
71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
189
11
18
นายนายภมรพล หงษ์เวียงจันทร์
71030062 บ้านทุ่งนา หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
154
11
16
นายยิ่งยศ พละเลิศ