50

อำเภอเมืองกาญจนบุรี

19

อำเภอศรีสวัสดิ์

40

อำเภอท่าม่วง

26

อำเภอด่านมะขามเตี้ย
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2567)
ห้องเรียน
(2567)
บุคลากร ผู้บริหาร
71010046 บ้านนากาญจน์ วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
70
9
8
นางจันทรา เกตุจันทร์
71010047 บ้านดงยาง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
42
9
8
71010048 บ้านวังตะเคียน วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
4
71010049 บ้านหนองกลางพง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
56
9
8
นายสำราญ รักษาสัตย์
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
59
8
10
นางสาวนาฎตยา ไตรผล