50

อำเภอเมืองกาญจนบุรี

19

อำเภอศรีสวัสดิ์

40

อำเภอท่าม่วง

26

อำเภอด่านมะขามเตี้ย
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2567)
ห้องเรียน
(2567)
บุคลากร ผู้บริหาร
71010030 บ้านหัวนา ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
160
8
14
นายกณวรรธน์ แก่นแก้ว
71010031 บ้านวังสารภี ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
154
8
15
นายยงยุทธ ไกรบำรุง